คูปองทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

สําหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.asiaticonlineshop.com เท่านั้น

• ส่วนลดพิเศษ เมื่อช้อปขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่คูปองกำหนด
• ลูกค้าจําเป็นต้องกรอกโค้ดคูปองก่อนการชําระเงิน
• สงวนสิทธิ์การใช้คูปอง 1 คูปองต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้คูปอง
• คูปองส่วนลดมีจํานวนจํากัด สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่กําหนด และใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจาก สิทธิพิเศษบัตรเครดิตและพันธมิตร, การสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจําหน่าย
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

คูปองทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

สําหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.asiaticonlineshop.com เท่านั้น

• ส่วนลดพิเศษ เมื่อช้อปขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่คูปองกำหนด
• ลูกค้าจําเป็นต้องกรอกโค้ดคูปองก่อนการชําระเงิน
• สงวนสิทธิ์การใช้คูปอง 1 คูปองต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้คูปอง
• คูปองส่วนลดมีจํานวนจํากัด สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่กําหนด และใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจาก สิทธิพิเศษบัตรเครดิตและพันธมิตร, การสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจําหน่าย
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด